Alla nyheter

 • 17 april 2015

  Sjöfartsnäringens konkurrenskraft behöver stärkas, konstaterar Trafikutskottet

  Så skriver ett enigt Trafikutskott i sin utvärdering av den svenska sjöfarten som presenteras på riksdagens hemsida den 17...

  Läs mer

  16 april 2015

  Vårbudgetens ambitioner för sjöfarten saknar handling

  Fortfarande så kommer sjöfarten att tvingas stå för kostnader som andra trafikslag slipper undan. Någon kilometerskatt för godstrafik blir...

  Läs mer

  17 mars 2015

  Permanenta alkobommar utreds

  Detta tillkännagav regeringen genom en debattartikel i dagens SVD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alkobommarna-ar-har-for-att-stanna_4412493.svd Pia Berglund kommenterar: Vi välkomnar en utredning, trafiksäkerheten på...

  Läs mer

  16 mars 2015

  Företagen i norr behöver sjöfarten

  Sven Erik Bucht (S), Landsbygdsminister som också medverkade i seminariet, pekade på vattenvägens betydelse för att hålla ihop hela...

  Läs mer

  6 februari 2015

  En Blå Skatt ger svensk sjöfart en framtid

  Dock motverkas skattens syfte av förslaget till finansiering; att minska sjöfartsstödet med c:a 40 miljoner kronor. Det är onödigt,...

  Läs mer

  4 februari 2015

  Inflaggningslots ska underlätta för fler svenska fartyg

  -Vi vill etablera en så kallad one-stop-shop för inflaggning, det vill säga att en redare bara behöver vända sig...

  Läs mer

  23 januari 2015

  Blå skatt skapar fler jobb – infrastrukturministern uppvaktad

  – Att införa en blå skatt i form av tonnageskatt– är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer...

  Läs mer

  9 januari 2015

  Mot 2050 – hur miljömålen påverkar sjöfartsindustrin

  Carl Carlsson lyfte bland annat fram Redareföreningens engagemang i forsknings- och innovationsarbete; under 2011 startades Zero Vision Tool, en...

  Läs mer