Sjöfartens betydelse för världshandeln är på agendan i Almedalen 2016

Almedalsveckan äger i år rum den 3-10 juli. Svensk Sjöfart är på plats och arrangerar seminarier tillsammans med andra aktörer. Förra årets heta stolen intervjuer mot ”Miljöväg(g)en i Sjöfartsgaraget (mitt emot Almedalsparken) föll väl ut. I samarbete med Lighthouse gör vi en liknande satsning även denna sommar.

Den Maritima Mötesplatsen är öppen måndag den 4 juli – torsdag den 7 juli 2016 för seminarier och ett maritimt mingel som äger rum måndagen den 4 juli. Platsen är som de senaste åren Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby. Exempel på seminarier:

Måndag 5 juli kl 13-14: Blå tillväxt – snack eller verkstad?

Tisdag 5 juli kl 11-12: Kan vattenvägen utveckla besöksnäringen?

Tisdag 13-14: Dialogmöte: Fluff eller verklig vilja – politiker möter företag om hållbara transporter.

Tisdag kl 14-15: Mer gods med båt och tåg – håller EU:s ambitioner?

Onsdag kl 11-12: Handel och samhällets försörjning – hur sårbart är Sverige?

Torsdag kl 11-12 Sjöfartens miljöfördel: Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor.

Läs mer om den Maritima mötesplatsens program: http://maritimeforum.se/arbete/events/almedalsveckan-2016/#.VyihjEyLRmM