Regler för cabotage inom sjöfarten ska förtydligas

Stockholms universitet har genom en överenskommelse med Regeringskansliet fått i uppdrag att undersöka hur den svenska lagstiftningen kan ändras. Syftet är att Sverige ska kunna ställa krav på hur utländska fartyg ska vara konstruerade, utrustade och bemannade.

Cabotage innebär transport inom ett lands gränser, utförd av ett utländskt företag. För närvarande är den svenska cabotagelagstiftningen inom sjöfarten ålderdomlig och svårtolkad. Stockholms universitet genomförde 2015 en rättsutredning för att klargöra innebörden i den befintliga EU-rätten rörande cabotage och dess påverkan på svensk lagstiftning. Branschrepresentanter inom sjöfarten har framfört önskemål om förtydliganden. Frågor har även inkommit från andra EU-medlemsstater om tillämpningen av cabotageregler i Sverige.

– Det är positivt att Regeringskansliet samarbetar med Stockholms universitet i denna viktiga fråga. Schysta villkor inom sjöfarten behövs. Samma regler för till exempel bemanning är viktigt för såväl konkurrenskraft som säkerhet. Därtill kan en stärkt svensk sjöfart bidra till minskad klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2016.