Nya regler om containervägning

Den 1 juli 2016 träder nya Internationella regler i kraft där transportören (Shippern) av containers ska uppge korrekt bruttovikt på containerenheterna innan dessa tillåts att lastas ombord på fartyg. Anledningen till den nya regeln är ett antal uppmärksammade olyckor där felaktiga viktuppgifter på lastade containers har orsakat en försämrad stabilitet på fartygen vilket medfört att containerfartyg utsatta för hårt väder och hög sjö fått ökade slagsidor och last som förskjutits.