”One size does not fit all”

”One size does not fit all” principen fungerar inte för passagerartrafiken i internationell fart då strukturen skiljer markant mellan mellan färjor och kryssningsfartyg.

Claes Berglund, miljö och samhällsansvarig på Stena AB och Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart besökte nyligen EU kommissionär Bulcs kabinett. Vid mötet lyftes fram betydelsen av att Europas färjor varje år transporterar 800 miljoner passagerare, 150 miljoner bilar och 35 miljoner lastbilar. EU:s färjekluster i sin tur utgör 70 procent av världens färjor.

Föreningen noterar en olycksbådande tendens inom både FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO och EU att vilja slå samman regler för gruppen passagerarfartyg utan att lyfta fram de s k RO/PAX fartygens särskilda behov. Det framgår när nya regler om fartygsstabilitet förväntas antas vid IMO:s säkerhetsmöte (MSC) senare under maj i år. Reglerna förväntas inte öka sjösäkerheten mer än nämnvärt för färjorna medan däremot lastkapaciteten minskar med cirka 20 procent för nybyggda färjor.

Sverige har världens största och grönaste färjekluster. Svensk Sjöfart samlar tio av Europas ledande färjeoperatörer. Givet också att Sverige är en halvö och helt beroende av färjenäringen för sin import och export borde frågan om färjenäringens säkerhet, miljönytta och överlevnad vara av största betydelse.

Föreningen har i samtal med Näringsdepartementet pekat på att Sverige behöver ta på ledartröjan för att värna den för Sverige så viktiga färjenäringen. Regeringen kommer att se över hur de på bästa sätt kan stödja en fortsatt god utveckling av färjorna som trafikslag men också färjenäringen som en del av de sjöfartstjänster som vi levererar runt om i Europa och världen.