Bättre prognos för Södertäljebron

Uppdateringen angående motorvägsbron i Södertälje.

 

Trafikverket: Återställningsarbetet på motorvägsbron i Södertälje går nu enligt planerna och en mer detaljerad prognos väntas i slutet av veckan.

Broarna ska provöppnas när de har renoverats efter skada eller teknikfel innan de öppnas för trafik igen. Alla fyra broar ska provöppnas och det kommer att ske vid olika tillfällen. Det kommer inte att innebära någon större trafikpåverkan. Under provöppningen av Saltsjöbron stängs E4 södergående trafik av vid Morabergs trafikplats klockan 22.00 – 24.00 natten mot fredagen. Trafiken leds då om genom Södertälje. Även norrgående trafik kommer att påverkas. Trots ökad trafik kan vi konstatera att trafiken har flutit på bra i början av veckan. Som mest har resan förbi motorvägsbron förlängts med ca 10-20 minuter i rusningstid. Det innebär att köerna har varit ungefär lika långa som veckan innan.

Under fredagen kan vi förvänta oss lite längre köer under eftermiddagen, vilket är normalt under fredagar i augusti, även med full framkomlighet. Köerna beräknas vara som längst vid 17-18-tiden med ca en timmes längre restid för dem som åker E4 söderut förbi området.