Svenska redare tar ansvar för havens framtid

Under FN:s Havskonferens i New York finns Terntank tillsammans med Zero Vision Tool på plats. Sverige och Fiji är värdar för konferensen som hålls 5-9 juni och ägnar sig särskilt åt FN:s globala mål nummer 14; Hav och marina resurser.

Plattformen Zero Vision Tool, Svenskt näringsliv och Jernkontoret arrangerade under konferensens andra dag ett seminarium som syftade till att visa industrins vilja och förmåga att driva på mot en hållbar utveckling och möjliggöra att de globala målen uppnås.

Svensk sjöfart är inom flera områden världsledande inom grön sjöfart, något som lett Terntank hela vägen till New York.

– Jag fick den stora möjligheten att närvara på konferensen tillsammans med Svenskt Näringsliv, Jernkontoret och Zero Vision Tool. Vi är på plats för att presentera att svensk sjöfart är världsledande inom grön shipping. I vårt seminarium fick Tryggve Möller, en av ägarna till Terntank en möjlighet att prata om våra fyra nya tankfartyg som drivs på LNG, säger Dick Höglund, Terntank.

Vägen mot en hållbar sjöfart är dock inte gratis och Dick Höglund menar att ytterligare krafttag måste tas för att leda utvecklingen framåt och en fond för hållbara transporter efterfrågas.

– Vi fick möjlighet att förklara att dessa investeringar är 20% dyrare än ett konventionellt fartyg och att vi är tacksamma för den hjälp vi fått av EU och staten, men vi menar att mer måste göras. Rabatterna för miljövänliga fartyg behöver ökas både i hamnar och på farledsavgifter. Jag fick också möjlighet att lyfta fram det arbete som vi bedrivit för att få till en riskavtäckningsfond för gröna fartygs investeringar i Sverige. Vi behöver hjälp från staten att få till en fond som underlättar övergången till hållbara transporter fortare, säger Dick Höglund.

– Det kändes som om Anna Johanssons statssekreterare Mattias Landgren som satt med på vårt seminarium hade tagit till sig våra tankar. I sitt avslutningstal lovade han att mera kommer att göras från regeringen i dessa frågor, säger Dick Höglund.

Det är med stor ödmjukhet vi är här och får berätta om allt miljö- och klimatarbete som pågår, säger Carl Carlsson, ZVT.

– Vi arrangerade dels det gemensamma sidoeventet tillsammans med Svensk Näringsliv och Jernkontoret, dels fick vi delta i Näringsdepartementets sidoevent. Igår gavs vi även möjligheten att göra inspel i en s.k. Partnerskapsdialog. Under veckan har alla ZVTs industrigrupper lyfts med det övergripande budskapet av behovet och skapandet av olika finansiella mekanismer för att stödja en grön omställning inom sjöfarten. Industrigrupperna LNG4-Solution (Tryggve Möller/Tärntank) och Bothnia Bulk (Per Bondemark/SSAB) deltog på plats och har lämnat egna s.k. voluntary commitment. Vidare var representant från industrigruppen Scrubber Installation Challenges (Edvard Molitor/Göteborgs Hamn), Pilot Financial Instrument (Dick Höglund/ Terntank), Universitetsgrupp Zero,8 (Erik Fridell/IVL) samt ZVTs Referensgrupp (Anna Petersson/Transportstyrelsen) på plats och medverkat säger Carl Carlsson.

Läs om hela seminariet här.

Läs mer om konferensen här.

Läs TradeWinds rapportering från seminariet här.

Läs Sjöfartstidningen artikel här.