Trafikanalys rapport om miljökonsekvenser av nya farledsavgifter klar

Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssystem. Läs rapporten här.