Miljö och klimat högt på agendan under Donsö Shipping Meet 2017

Under årets Donsö Shipping Meet gavs stort fokus på miljöförbättrande åtgärder som sjöfarten genomgått de senaste åren. Industrin har gjort stora satsningar som bådar gott för framtidens hållbara transportsystem. Exempel på policy- och industriinitiativ finns samlade i en broschyr, A Green and Bright Future, gjord av Svensk Sjöfart och Danish Shipping.

P1040690

 I framtiden väntar flera utmaningar, bland annat vad gäller undervattensbuller och black carbon, men också möjligheter; något som visades i Svensk Sjöfarts utställning på mässan.

 

P1040740

Svensk Sjöfart arrangerade tillsammans med Danish Shipping seminariet ”Enforcement of global cap 2020 – possibilities and challenges. What can we learn from experiences of enforcement in SECAs”, där frågan om globala svavelregler diskuterades. Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart, menade att en viktig del är att kontrollera att de globala reglerna efterföljs. Myndigheterna har där en central roll för att kontrollera och möjliggöra att företag följer de regler som beslutats.

 

P1040708

P1040704 Dan Sten Olsson, Stena, inledningstalade inför en fullsatt publik.

 

Publicerad: 2017-09-07, 10:15:26