Åtgärder för sjöfarten i Trafikverkets förslag på nationell transportplan 2018-2029

Trafikverkets nationella transportplan 2018-2029 har presenterats och innefattar en budget om 622,5 miljarder SEK. Planen fokuserar främst på väg och järnväg, men Trafikverket föreslår också flera åtgärder för sjöfarten som möjliggör att man kan flytta gods från väg till sjöfart.

– En viktig del för att förbättra transportsystemet är åtgärder inom sjöfarten och en del är att kunna gå med större fartyg i hamnen. En insats som föreslås är därför muddring in i Luleå hamn. Att färdigställa slussarna i Södertälje ingår också – men även att byta ut slussarna i Trollhätte kanal samt muddring i Södertälje kanal. Andra åtgärder som gynnar sjöfarten återfinns också i förslaget, säger Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket.

En viktig del i Transportplanen är digitalisering och teknik och automatiserad sjöfart nämndes som en del för att uppnå ett effektivt och hållbart system. Lena Erixon menar också att styrmedel krävs för att man ska lyckas uppnå klimatmålet. Exempel på styrmedel som kan ge effekt för överföring från väg till järnväg och sjöfart är enligt Transportplanen bland annat bindande koldioxidkrav och eco-bonus på sjöfart.

 

-Nu börjar en bred process där remisser förväntas inkomma och våren 2018 ska man besluta om fastställande av den nationella transportplanen, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, menar att flera föreslagna åtgärder är positiva för sjöfarten.

– Trafikverkets förslag innehåller som väntat ett stort fokus på järnvägen och på effektivare lastbilstransporter – båda dessa områden är viktiga satsningar för att nå det tillgängliga, konkurrenskraftiga och hållbara samhället. För sjöfartens del ser vi med glädje att mer omfattande satsningar sker i farleder och slussar vid Mälaren/Södertälje, Luleå och Trollhättan. Dessa satsningar är mycket välkomna av näringslivet och av sjöfarten, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Det är också glädjande att man gör satsningar på landinfrastrukturen till och från hamnarna. Även om vi tror att man skulle kunna arbeta mycket mer med så kallade steg 2-åtgärder, ett effektivare användande av den sammanlagda infrastrukturen, och därmed få ut större effekt för pengarna genom att låta fördelningen vara mindre given från uppdragsgivaren. Generellt ser denna plan i mångt och mycket lovande ut. Investeringar i farleden till nordens mest betydelsefulla logistiknav och största hamn, Göteborg, har dessvärre inte fått plats i förslaget, säger Rikard Engström.

 

Trafikverket 4

Åtgärder för sjöfarten presenterades av Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket

 

 

Läs hela planen här.

Publicerad: 2017-08-31, 12:51:20