Sök medel för investeringar som minskar växthusgasutsläpp

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. 500 miljoner extra kommer delas ut under 2017 enligt beslut i riksdagen 21 juni. Aktörer från sjöfarten är välkomna att söka.  

Klimatklivet är ett investeringsstöd som verksamheter kan söka för att genomföra klimatåtgärder. Bedömningen om stöd görs efter hur stor klimatnytta åtgärden har, dvs. minskningen av växthusgaser per investerad krona. Vid lika klimatnytta tas dock även hänsyn till effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Syftet med stödet är att stärka det lokala klimatarbetet. Som mest kan man få stöd för 70 % av investeringskostnaden.

Mer pengar att söka just nu

Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor per år delas ut. Under 2017 har dock Klimatklivet förstärkts med 500 miljoner kronor, vilket medför att det just nu finns stor möjlighet att få ansökningar beviljade! Aktuella ansökningsomgångar under hösten är;

  • 7 augusti – 11 september (beslut i november)
  • 9 oktober – 9 november (beslut i början av 2018)

Hur berör detta sjöfart- och hamnindustrin?

Klimatklivet kan sökas av alla förutom privatpersoner.  Liksom andra verksamheter kan sjöfart- och hamnindustrin också genomföra och söka stöd för klimatåtgärder. Exempel på vad som hittills beviljats inom sektorn är fjärrvärmeanslutning av bogserbåtar och elanslutning av färjor. Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller vara berättigade till elcertifikat.

Var finns mer information?

Mer att läsa om Klimatklivet och hur du söker finns här. Behöver du någon att bolla din idé med eller har funderingar kring stödet kan du också vända dig till Länsstyrelsen för rådgivning.

Kontaktpersoner:

Jan Mastera Jan.Mastera@lansstyrelsen.se 010-224 51 43

Kristina Flisberg Kristina.Flisberg@lansstyrelsen.se 010-224 46 17

Andrea Teran-Öman andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se 010-224 40 00

 

Mer information.

Publicerat: 2017-08-22, 11:50:54