Alla nyheter

 • 5 oktober 2017

  Flera förslag om sjöfart under den allmänna motionstiden

  En gång om året sker den allmänna motionstiden och då får riksdagsledamöterna lämna förslag (motioner), i nästan vilket ämne...

  Läs mer

  3 oktober 2017

  Martin Dorsman ny generalsekreterare för europeiska redarföreningen

  Martin Dorsman har valts till ny generalsekreterare för den europeiska redarföreningen, ECSA. Martin Dorsman arbetar idag på den Nederländska redarföreningen,...

  Läs mer

  3 oktober 2017

  Infrastrukturministern: ”Inte främmande för justeringar i tonnageskattesystemet”

  I en artikel i Sjömannen uttalar sig infrastrukturministern, Tomas Eneroth, om bland annat tonnageskatten där han menar att ”skulle det...

  Läs mer

  2 oktober 2017

  Ny studie om LNG-fartyg visar på stora positiva effekter

  IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie gjort en jämförelse mellan ett modernt LNG-drivet tankfartyg och ett traditionellt regelverksuppfyllande...

  Läs mer

  27 september 2017

  ICS betonar vikten av koldioxidutsläppsminskning inför Världssjöfartens dag

  Världssjöfartens dag firas under veckan i hela världen. Den internationella redarföreningens (ICS) ordförande Esben Poulsson meddelade i ett pressmeddelande...

  Läs mer

  26 september 2017

  Sjöfarten viktig för att sammanlänka hamnar, fartyg och människor

  Världssjöfartens dag firades 26 september i Malmö på World Maritime University. Temat för årets dag var ”Connecting ships, ports...

  Läs mer

  22 september 2017

  30 branschorganisationer kräver ökad satsning på europeiska transportkorridorer

  30 europeiska branschorganisation inom transport, som företräder operatörer, lokala myndigheter, användare och leverantörer av utrustning inom marinteknik, inre vattenvägar,...

  Läs mer

  20 september 2017

  Regeringen satsar 50 MSEK på miljö & klimat genom ökad inlands- & kustssjöfart

  Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner per år i tre år på ett nytt tillfälligt system som syftar...

  Läs mer