Alla nyheter

 • 5 december 2017

  Blå Tillväxt i GP Debatt: Den svenska handelsflottan kan öka ännu mer

  Blå Tillväxt är mycket positiva till att tonnageskatten infördes 1 januari 2017. Nu ökar den svenska handelsflottan för första...

  Läs mer

  4 december 2017

  Press release: A break in the trend – The Swedish merchant fleet is now increasing for the first time in several years

  The Swedish Shipowner companies Furetank, Älvtank and Erik Thun AB and the parties in the Swedish initiative “Blue Growth”...

  Läs mer

  4 december 2017

  Pressmeddelande: Trendbrott – Nu ökar den svenska handelsflottan för första gången på flera år

  Furetank, Älvtank och Erik Thun AB och parterna i Blå Tillväxt aviserar idag inflaggning av flera fartyg till Sverige....

  Läs mer

  30 november 2017

  En kraftig minskning av användningen av fossila bränslen är att vänta enligt ICS

  Den internationella redarföreningen, ICS, skriver i ett pressmeddelande att marina bunkerleverantörer bör förbereda sig på att sjöfarten kommer att...

  Läs mer

  30 november 2017

  ”Sjöfarten är nödvändig för att vi ska kunna jobba både hållbart, effektivt och kostnadseffektivt”

  Svensk Sjöfart har intervjuat David Lega (KD), kommunalråd, Göteborgs kommun, om sjöfartens betydelse och vad han tycker behöver förändras....

  Läs mer

  29 november 2017

  Svensk Sjöfart positiva till Trafikverkets förslag om nationell transportplan 2018-2029

  Svensk Sjöfart är i sitt remissvar till Trafikverkets förslag om nationell plan 2018-2029 positiva, men anser också att Trafikverket...

  Läs mer

  24 november 2017

  Ny rapport om hur transportköpare ser på överflyttning från väg till sjö

  Maritimt Forum har skrivit en rapport om hur transportköpare ser på överflyttning av gods från väg till sjö. Föreningen...

  Läs mer

  24 november 2017

  ”Sjöfarten har stor betydelse för Sverige som exportnation”

  Svensk Sjöfart frågade Pia Nilsson (S), riksdagsledamot, om sjöfartens potential och betydelse för Sverige. Se vad hon svarade i...

  Läs mer