”Viktigt att förstå de ökade cyberhoten”

På Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost presenterade Matthew Williams om den internationella redarföreningens (ICS) nya riktlinjerna för cybersäkerhet.

Matthew påpekade att det är viktigt att ta reda på vilka risker som företaget har för att därefter undersöka vilka åtgärder som ska genomföras.

– Det är viktigt att förstå att hoten ökar och sker ofta slumpvis. Hoten vi sett indikerar på en ökad hotbild för alla, samtidigt så är framtiden oviss, men det är viktigt att industrin agerar efter de nya hoten som uppstår i och med cyberhot, säger Matthew Williams, senior marine policy adviser, ICS.

Matthew Williams presentation: SWESHIP – Cyber Security Presentation

Se en intervju med Matthew nedan.

 

Se hela seminariet på Svensk Sjöfarts Facebooksida.

Publicerad: 2017-12-05