Blå Tillväxt i GP Debatt: Den svenska handelsflottan kan öka ännu mer

Blå Tillväxt är mycket positiva till att tonnageskatten infördes 1 januari 2017. Nu ökar den svenska handelsflottan för första gången på flera år. Men för att den ska ge de effekter som var avsedda behöver systemet justeras, skriver parterna i Blå Tillväxt i GP Debatt. Läs hela artikeln här.