”Sjöfarten är nödvändig för att vi ska kunna jobba både hållbart, effektivt och kostnadseffektivt”

Svensk Sjöfart har intervjuat David Lega (KD), kommunalråd, Göteborgs kommun, om sjöfartens betydelse och vad han tycker behöver förändras. Se i videon nedan vad han svarade.

”Sjöfart har ju varit en nödvändighet och inte mindre så idag, utan vi ser att sjöfarten är nödvändig för att vi ska kunna jobba både hållbart, effektivt och kostnadseffektivt. Vi når hela världen, inte minst från Göteborgs hamn där jag arbetar som kommunalråd. Både från export- och importdelen så är det helt nödvändigt att det här fungerar på ett jättebra sätt. Jag tror att vi behöver titta på alla möjliga varianter för att effektivisera processer som berör sjöfarten och även hur vi kan effektivisera det politiska och myndighetsarbetet. Och vi kan behöva göra mer utredningar på eventuella sammanslagningar för att se hur vi faktiskt ska kunna samarbeta bättre och vara en bättre resurs för er som jobbar med sjöfart.” – David Lega (KD), kommunalråd, Göteborgs kommun.

Publicerad: 2017-11-30