Alla nyheter

 • 19 december 2017

  Preliminärt program för Transportforum ute nu

  Transportforum äger rum 10-11 januari 2018 och samlar cirka 1500 personer intresserade av transportfrågor. Tema för inledningen är tillgänglighet och...

  Läs mer

  14 december 2017

  ”Nya villkor har gjort den svenska flaggan konkurrenskraftig”

  I somras förutspådde Svensk Sjöfarts ordförande Ragnar Johansson att förbättrade villkor för svensk sjöfart skulle innebära en inflaggning; bara...

  Läs mer

  12 december 2017

  Svensk Sjöfart har skrivit på EU:s ”Declaration on equal opportunities”

  Föreningen Svensk Sjöfart har skrivit på EU:s ”Declaration on equal opportunities for women and men in the transport sector”...

  Läs mer

  7 december 2017

  Blå Tillväxt stödjer initiativet #lättaankar

  Blå Tillväxt stödjer initiativet #lättaankar fullt ut och vi kommer alltid att stå upp för nolltolerans mot sexuella trakasserier...

  Läs mer

  7 december 2017

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om avisering om inflaggning, en ny rapport om hur transportköpare ser på överflyttning...

  Läs mer

  6 december 2017

  “Important for the Swedish shipping industry to grow in order to contribute to European policy making”

  Swedish Shipowners´Association had the great honor to meet Martin Dorsman, Secretary General at the European Community for Shipowners´ Associations...

  Läs mer

  6 december 2017

  Samarbetsprojekt inför störningar med samhällspåverkan får permanent roll inom civilt försvar

  Från nästa år kan projektet TP SAMS, som leds av Trafikverket, bli permanent. I kommande budgetproposition föreslås ett anslag...

  Läs mer

  5 december 2017

  ”Viktigt att förstå de ökade cyberhoten”

  På Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost presenterade Matthew Williams om den internationella redarföreningens (ICS) nya riktlinjerna för cybersäkerhet. Matthew påpekade att...

  Läs mer