Alla nyheter

 • 18 januari 2018

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om avisering om klimatlagen, gemensam plan för fossilfritt Sverige, ny rapport om sjöfartens...

  Läs mer

  18 januari 2018

  Klimatlagen ett steg mot miljö- och klimatvänlig sjöfart

  Föreningen Svensk Sjöfart och Naturvårdsverket arrangerade den 16 januari om den svenska klimatlagen, vilken trädde ikraft 1 januari 2018....

  Läs mer

  18 januari 2018

  Långsiktigt arbete för att förebygga trakasserier inom sjöfarten fortsätter

  Genom uppropet #lättaankar uppmärksammades ett stort antal trakasserier inom sjöfarten och under hösten 2017 fick Facebookgruppen, med samma namn...

  Läs mer

  17 januari 2018

  Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier

  Den 17 januari samlas fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier...

  Läs mer

  15 januari 2018

  Svensk Sjöfart associerad partner och talare på iShipping Copenhagen 2018

  Den 27-28 februari samlas den internationella sjöfarten för att diskutera digitaliseringsfrågor på iShipping Copenhagen 2018. Svensk Sjöfarts vice VD...

  Läs mer

  11 januari 2018

  Fossilfrihet, överförflyttning av gods från väg till sjö och digitalisering diskuterades på årets Transportforum

  Under nordens största transportkonferens, Transportforum, diskuterades bland annat överförflyttning av gods från väg till sjö, digitalisering och hur sjöfarten...

  Läs mer

  11 januari 2018

  Statistik från Transportstyrelsen: Ingen omkom inom svensk yrkessjöfart 2017

  Transportstyrelsen har nyligen lanserat rapporten  ”Trafiksäkerheten i Sverige 2017″ där det framkommer att ingen omkommit inom den svenska yrkessjöfarten under 2017. Svensk...

  Läs mer

  5 januari 2018

  Ny rapport från norska institutet TOI visar att sjöfarten är mest miljövänlig

  Sjöfarten är det mest miljövänliga transportslaget enligt en ny studie gjord av det norska institutet TOI. I rapporten undersöker...

  Läs mer