Satsningar på farleden i Göteborgs Hamn

”Regeringen satsar drygt 1,2 miljarder kronor på att öka Göteborg hamns kapacitet så att större fartyg kan använda hamnen. Idag är sjöfarten kraftigt underutnyttjad – vi tror på sjöfarten, vill utveckla den och göra Sverige till en stolt sjöfartsnation igen”, skrev infrastrukturminister Tomas Eneroth på sitt Twitter-kontot i samband med att han och miljöministern Karolina Skog besökte Göteborg och släppte nyheter ur den kommande nationella planen för transportsystemet.

– Att farleden i Göteborgs Hamn inte fanns med i Trafikverkets förslag var en av de brister som Svensk Sjöfart påpekade. Vi finner det därför mycket glädjande att ministern säkrar att pulsådern för svensk import och export även framledes står stark i den internationella konkurrensen. Vi förutsätter att dess inkluderande inte sker på bekostnad av någon annat sjöfartsrelaterad satsning som fanns med i förslaget. De av Trafikverket föreslagna satsningarna var med historiska mått mätt omfattande och uppgick till ungefär 0,8% av planens totala ekonomiska omfattning. Ungefär 80% av godset transporteras någon gång till sjöss, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-06-04