Svensk Sjöfart välkomnar höjda straffavgifter för fartyg som bryter mot svavelutsläppsreglerna

Regeringen har beslutat att ändra reglerna för dem som bryter mot svavelutsläppsreglerna. Istället för att betala max 200 000 SEK kan fartyg med för höga utsläpp nu få betala en halv miljon kronor i straffavgift, något som Svensk Sjöfart välkomnar.

– Vi från branschen tar med glädje emot beskedet om att högre böter ska ges för svavelfusk. Krav från EU är att sanktionerna för fartyg som bryter mot svavelutsläppsreglerna ska vara proportionella och avskräckande, något som det svenska systemet tidigare inte levt upp till. I februari föreslog vi därför att sanktionsavgifterna bör femdubblas från den av Regeringen föreslagna högsta nivån om 200 000 SEK. Beslutet som nu presenterats är ett steg på vägen i rätt riktning, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart.

– Våra medlemmar har sedan länge investerat stora summor i miljö- och klimatförbättrande åtgärder; något som skapat stor samhällsnytta men kanske inte ökat lönsamheten. För att gynna den hållbara sjöfarten fortsättningsvis är det viktigt att systemet skapar goda förutsättningar för de miljösmarta alternativen. Det är därför mycket glädjande att regeringen beslutat om att höja sanktionsavgiften för dem som inte följer regelverket, säger Fredrik Larsson.

Läs tidigare artikel här.

Publicerad: 2018-05-31