Stor potential med AI för sjöfarten

På Svensk Sjöfarts frukostseminarium med tema AI presenterade forskaren Henrik Holm från RISE och Amer Mohammed, Head of Digital innovation på Stena.

– AI, som är en förkortning för ”Artifical Intelligence”, kan förklaras som självlärande metoder – det är alltså ett verktyg som kan användas där systemet själv kan samla in och processa information för att sedan agera. För att utveckla ett system använder man sig av in- och utdata där man delar allt i två delar för att testa och validera datan för att träna upp systemen. De senaste åren har grafikkorten blivit bättre, vilket gjort att man kan träna systemet än mer och på så sätt få bättre system. Idag används exempelvis AI för att plocka bort spam i mejlkorgen eller för att hitta cancer genom att analysera röntgenplåtar, men kan komma att få allt fler användningsområden, säger Henrik Holm.

Stena har satsat på att digitalisering och skapat en avdelning som sedan två år tillbaka sysslar med frågorna. Sedan några veckor tillbaka finns till och med en person som arbetar som ”Head of AI” och för rederiet är detta ett sätt att vara konkurrenskraftig även i framtiden.

– Om vi tidigare har levt i en ”informationstid” går vi nu in i en ”upplevelsetid”. Det enda vi kommer att kunna konkurrera med i framtiden är upplevelsen som kunderna får och AI kan vara ett verktyg för att förbättra den upplevelsen. Vi tävlar inte bara mot andra rederier, utan jämförs med Spotify och alla andra tjänster som finns på marknaden, säger Amer Mohammed, Stena.

– År 2021 har vi som mål att Stena ska vara fullt assisterad av AI; genom att använda den nya tekniken gör vi så att Stena är förberedd på framtiden. AI ger oss möjlighet att bättre prognostisera framtiden. Redan idag kan vi exempelvis använda AI för att bättre jämföra och visa priser på våra produkter ombord och iland. Vi har också skapat en Chat Bot som där vi använder tekniken för att ge svar på våra kunders vanliga frågor, säger Amer Mohammed, Stena.

 

Publicerad: 2018-06-04