Ny statistik om sjöfartstrafik 2017

Trafikanalys har publicerat ny statistik om sjöfartstrafik 2017 som bland annat visar att 175 miljoner ton gods hanterades över kaj 2017 och cirka 78 000 fartyg anlände till svenska hamnar under 2017. Anlöpen och ton gods har därmed ökat från 2016.

Läs mer.

Publicerad: 2018-05-31