26 miljoner passagerare i utrikes färjetrafik 2017

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf redovisat siffror för turismen i Sverige under 2017. Bland annat visar rapporten att turismkonsumtionen från utländska besökare ökade med 11,4 procent under 2017 och uppgick till totalt 134 miljarder. För sjöfarten är besöksnäringen mycket viktig och under 2017 reste 26 miljoner passagerare i utrikes färjetrafik och enligt Passagerarrederiernas förening satsar sjöfarten ungefär 578 miljoner kronor varje år på marknadsföring för att locka fler turister till Sverige.

Publicerad: 2018-06-01