Träffa Svensk Sjöfart i Almedalen

Svensk Sjöfart är på plats i Almedalen. Kontakta gärna någon av våra experter för deltagande i ditt seminarium eller din paneldebatt. Vi delger gärna vår syn på hur det hållbara samhället kan nås och vilken roll sjöfarten har och kan ta.

 


sax_4228-low

Rikard Engström, VD, forskning och innovation

Rikard.engstrom@sweship.se

0765 – 51 91 89

Styrkeområde: Transportpolitik, forskning, infrastruktur, transportsystem, samhällsutmaningar.

I Almedalen: 1- 6 juli


 

Pia Berglund, vice VD, Näringspolitik

pia.berglund@sweship.se

0707 – 50 56 96

Styrkeområde: Sjösäkerhet, internationella regelverk.

I Almedalen: 2- 5 juli


 

_DSC7167 Christina.red

Christina Palmén, Säkerhet/Miljö

christina.palmen@sweship.se

0707 – 34 75 66

Styrkeområde: Sjösäkerhet, miljö, farleds- och lotsavgifter, cyber security, autonom sjöfart

I Almedalen: 1- 6 juli


Fredrik Larsson, Miljö/klimat

fredrik.larsson@sweship.se

0707 – 54 35 47

Styrkeområde: miljö- och klimatfrågor

I Almedalen: 2-5 juli

 


 

Carolina Kihlström profil

Carolina Kihlström, senior projektledare och kommunikation

Carolina.kihlstrom@sweship.se

0707 23 36 42

Styrkeområden: FoI, transportpolitik, samverkan

I Almedalen: 1-6 juli


 

Calle låguppl (2)

Carl Carlsson, Forskning och Innovation

carl.carlsson@sweship.se

0709 – 93 25 30

Styrkeområden: Sjösäkerhet, sjöfartskydd och teknik

I Almedalen: 1-5 juli 

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Rederierna opererar knappt 300 fartyg och omsätter 30 miljarder. Mer än 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten. Det svenska sjöfartsklustret sysselsätter mer än 100 000 personer och är därmed en samhällsekonomiskt mycket betydelsefull näring i sig själv.