Se Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström i Trafikutskottets offentliga utfrågning om fossilfria drivmedel

Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart talade för Trafikutskottet i dess offentliga utfrågning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan.

– Den bästa insatsen vi kan göra för miljön är att använda befintliga resurser effektivare. Om vi kan använda den transportkapacitet som finns tillgänglig i transportsystemet kommer vi en mycket bra bit på väg. Inom sjöfarten tror vi på effektivitet, att använda befintliga resurser och öka fyllnadsgraderna; ibland i specifika fartyg men ofta i kombinerade fartyg. Om vi kunde använda denna resurs i högre utsträckning så skulle mycket kunna vinnas ur ett totalt bränsleförbrukningsperspektiv. Det finns två viktiga områden för politiken att fokusera för att nå målen. Det ena är forskningsmedel och definitionen om vad dessa kan gå till – målet måste vara viktigare än definitionen om vad forskning är. Det andra är att säkerställa att alternativa bränslen utvecklas och tillgängliggörs till en rimlig kostnad, sa Rikard Engström under utfrågningen.

 

Se klippet här med start 1.34 och 2.39.

Publicerad: 2018-04-12