Energimyndigheten startar nytt forskningsprogram inom sjötransporter

Energimyndigheten startar ett nytt forskningsprogram med fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter. Totalt kommer Energimyndigheten att avsätta 83 miljoner kronor över sex år.

Peter Engdahl, enhetschef på Energimyndigheten, säger i ett pressmeddelande att sjötransporterna också förväntas öka i framtiden och driver på behovet av en snabb övergång till förnybar energi och energieffektiva transporter.

– Detta besked är mycket glädjande. Sjöfarten är det mest energieffektiva transportslaget och om Sverige ska nå målet om fossilfrihet fram till 2045 krävs både en överförflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt att sjöfarten blir än mer energieffektiv, säger Suzanne Green som arbetar med bland annat energieffektiviseringsfrågor på Svensk Sjöfart.

Kompetenscentret Lighthouse som Svensk Sjöfart är partner i har arbetat länge med att få till ett sjöfartsprogram och är också mycket glada över Energimyndighetens besked.

– Detta är ett jätteviktigt program eftersom att många av sjöfartens stora utmaningar är energirelaterade och det har fram tills nu inte funnits något utrymme förspecifikt sjöfartsprogram frågor i Energimyndighetens programportfölj. Det finns många duktiga och framsynta aktörer inom svensk rederinäring och bland de marintekniska företagen som kan påverka sjöfartsoperationer och tekniska installationer långt utanför Sverige, med möjlighet till ökad sysselsättning och exportintäkter. På fordonssidan har det sedan länge funnits olika FoI-program där man framgångsrikt drivit projekt, ofta i samverkan mellan olika aktörer, vilket säkert är en del av orsaken till framgången för svensk fordonsindustri, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

– Vi har arbetat med att få till ett sjöfartsprogram sedan Lighthouse startade som nationellt center för drygt tre år sedan. Vårt första arbete i Lighthouse var att tillsammans med våra partners och medlemmar prioritera viktiga FoI-områden och beskriva utmaningar och forskningsfrågor. Det blev mycket tydligt att många frågor relaterade till energiförbrukning, effektivisering och alternativa bränslen. Vi startade sedan upp en dialog med Energimyndigheten och presenterade på en serie möten presentera branschen, dess logik och aktörer samt utifrån detta behov och möjligheter, och visade på relevansen av ett specifikt energirelaterat sjöfartsprogram. Jag är väldigt stolt och glad över att det nu blir verklighet och att vi så tydligt har kunnat bidra genom att samla branschen och visa på behov och möjligheter, säger Åsa Burman.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida här.

Läs mer på Lighthouse hemsida här.

Publicerad: 2018-04-05