Ny rapport om hur transportköpare ser på överflyttning från väg till sjö

Maritimt Forum har skrivit en rapport om hur transportköpare ser på överflyttning av gods från väg till sjö. Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Seko sjöfolk har varit delaktiga i arbetet.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2017-11-24