Miljöorganisationer och sjöfartsindustrin kräver förbud av högsvavligt bränsle i bunkertankarna efter 2020 om man inte har scrubbers

Ledande miljöorganisationer och den globala sjöfartssektorn förbud av högsvavligt bränsle i bunkertankarna efter 2020 om man inte har scrubbers. IMO har kommit överens om att den maximala tillåtna svavelhalten för marina bränslen (utanför utsläppskontrollområden) från och med den 1 januari 2020 kommer att minska från 3,5% till 0,5%. Då inget fartyg använder bränsle med högre svavelhalt än 0,5 % bör det inte finnas något skäl för att det ska transporteras bränsle som inte uppfyller kraven för förbränning ombord.

Direktivet som träder ikraft 2020 kommer att ge betydande positiva effekter för miljö och hälsa. Samtidigt kommer 2020-direktivet att öka fartygens driftskostnader avsevärt och kommer att ge stora utmaningar att regeringar säkerställer att direktivet efterföljs. För att säkra de avsedda miljö- och hälsofördelarna säger organisationerna att det är av yttersta vikt att kontrollen av efterlevnad är effektiv och robust globalt. Ett eventuellt misslyckande från regeringarna att säkerställa genomförandet kan också leda till minskad konkurrensneutralitet.

I ett gemensamt uttalande inför ett kritiskt möte i FN:s sjöfartsorganisation, IMO, i februari, där förslaget om ett transportförbud kommer att diskuteras, hävdar miljö- och sjöfartsorganisationer att ett sådant förbud kommer att bidra till att säkerställa en stabil, förenklad och konsekvent tillämpning av det globala svaveldirektivet.

Med tanke på den grundläggande betydelsen av det globala svaveldirektivet stöds nu förbudet av transport av bränsle som inte överensstämmer med direktivet av följande organisationer: BIMCO, Clean Shipping Coalition, Cruise Lines International Association, Friends of the Earth U.S., International Chamber of Shipping, International Parcel Tankers’ Association, INTERTANKO, Pacific Environment, World Shipping Council, and WWF Global Arctic Programme.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: PRESS(18)01 – Annex A – Environmental Organizations and Shipping Industry Call for Carriage Ban on Non-Compliant Fuel

– Vi är eniga med ICS i denna fråga och hoppas att svenska myndigheter och regeringen arbetar för att förslaget ska bli verklighet, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-01-22