Nytänkande och hållbarhet i fokus när vinnaren av Framtida transporter korades

30 klasser i årskurs 7 och 8 tävlade på Universeum om att vinna tävlingen Framtida transporter där Svensk Sjöfart är medarrangör. Flera av bidragen rörde sjöfartslösningar och Svensk Sjöfart delade även ut Sjöfartens hederspris som detta år gick till Kålltorpsskolan 8D. Bidraget innehöll ett koncept som passar både för passagerare och för gods på vatten och syftade till att minska behovet av omlastningar från vatten till land genom en ny typ av transport som kombinera fraktfartyg, lastbilar och drönare. Som drivmedel använde sig eleverna av blå energi som skapades genom att fylla två tankar med vatten, den ena tanken med saltvatten och den andra tanken med osaltat vatten. Mellan dessa tankar gick ett rör med membran i.

– Då naturen strävar efter balans kommer vattnet att färdas i röret mellan de två tankarna för att utjämna salthalten. Vattnet kommer färdas genom membranet. Finessen är att saltet inte kan komma igenom membranet, men vattnet kan. Därför kommer vattnet behöva färdas genom membranet om och om igen för att försöka utjämna salthalten, utan att lyckas. När vattnet färdas genom membranet bildas elektrisk energi som vi använder för att driva en motor. Vi kommer också använda solceller för att hela tiden kunna samla in nytt saltvatten och sedan destillera det så att det blir renat från salt och eventuella slaggprodukter som kan täppa till membranet. Självklart finns det reservtankar med destillerat vatten (destillerat av solcellerna) ifall något skulle krångla, förklara eleverna på Kålltorpsskolan 8 D.

Vinnarbidraget innehöll ett koncept för snabbtåg och använde sig av geometrisk energi för sin framdrivning.

– Vår ide är ett tågliknade transportmedel som har ett annat transportmedel i sig. Nu kanske ni tänker hur detta är möjligt. Låt oss ta ett exempel, Vi ska åka från station tre till station sju och så kommer fast train och om någon eller några ska hoppa av vid station fem så kommer transportmedlet i tåget att ta in och ur folk från tåget. Detta gör att vi ”slipper” vänta på att alla resenärer går in och ut. Istället så kommer det andra transportmedlet ta ut resenärer och samtidigt kommer ett annat transportmedel ta in andra resenärer. Detta leder till att andra resenärer som tänkt åka till station 20 till exempel sparar massor av tid. Vi har tänkt använda el som tillverkats genom geotermisk energi. Anledningen till att vi väljer denna framställning är dels på grund av att denna sorts värme finns överallt på vår jord. Det är även effektivt och billigt men också miljövänligt. Transportmedlet ska vara under jorden alltså en underjordisk tågtunnel eftersom där skulle tåget kunna köra fritt utan att hindras av andra fordon, säger eleverna på Römosseskolan 8A.

Andrapriset gick till Fässbergsskolan 8 D som skapat ett nytt koncept för Göteborgs hamn. Bland annat utvecklade eleverna en hybridbåt, driven av LNG, solceller och vindkraft, böjliga solcellssegel av grafen och ett automatiserat system för av- och pålastning i hamnen. Exempelvis föreslog eleverna att containrar ska lastas av och på till hamnen med hjälp av automatiska rullband ombord fartygen för att sedan transporteras vidare av automatiserade kranar som förflyttar lasten till rätt plats i hamnen med hjälp av magneter.

Publicerad: 2018-02-01