Kreativa innovationer för framtidens hållbara transporter

En av transportnäringens största utmaningar är att göra transporter energismarta, miljövänliga och effektiva. Den 31 januari kan några lösningar finnas på Universeum.

Transporter är nödvändiga. De behövs för att flytta människor och varor mellan olika platser i världen. Men transporterna bidrar också till ett flertal miljöproblem, som luftföroreningar, buller, övergödning och försurning. Transportsektorn står för 13 procent av växthusgasutsläppen globalt sett. Det är ett dilemma att transportsystemet, som är till så stor nytta för oss, samtidigt är ett av de största hoten mot natur och klimat. Framtida transporter är ett skolprojekt där elever i årskurs 7 och 8 tar fram förslag till lösningar på dagens transportproblem.

– Genom att engagera och intressera elever för innovationer och hållbar utveckling kan vi visa sambandet och samspelet mellan människa, natur och teknik. När eleverna skapar sina egna lösningar får de också möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, säger Andreas Tärnvind, projektledare för Framtida transporter och pedagog på Universeum.

– Kompetensförsörjningsfrågor är viktiga för vår bransch som totalt sysselsätter cirka 100 000 personer. Vi deltar i tävlingen då detta är ett bra sätt att redan tidigt väcka ett intresse hos ungdomar för teknik, transporter och sjöfart, säger Carolina Kihlström, projektledare och kommunikationsansvarig, Svensk Sjöfart.

Onsdagen den 31 januari klockan 9–14 är det final i Framtida transporter på Universeum. 31 klasser med totalt cirka 600 elever och lärare kommer delta tillsammans med skolprojektets partners. 2018 genomförs Framtida transporter i samarbete med Svensk Sjöfart, Chalmers, Greencarrier, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborgs universitet, Hogia, Volvo och Västtrafik.

Publicerad: 2018-01-26