Globalt förbud mot tunga eldningsoljor på alla världens hav 2020 beslutat av FN-organisationen IMO

Enligt nya föreskrifter som träder i kraft den 1 januari 2020 kommer fartyg att förbjudas att bränna något marint bränsle med svavelhalt över 0,5% om de inte är utrustade med ett godkänt ”ekvivalent arrangemang”, t.ex. ett avgasreningssystem, aka ”skrubber ”.

Läs mer.