EMSA presenterar riktlinjer för LNG-bunkering

EMSA (The European Maritime Safety Agency) har utkommit med nya riktlinjer för LNG-bunkering. Riktlinjerna har utarbetats i nära samarbete med Europeiska kommissionen (DG MOVE), medlemsstaterna och industrin inom ramen för European Sustainable Shipping Forum. De syftar till att stödja hamnmyndigheter och förvaltningar i användningen av LNG som fartygsbränsle och är ett led i en gemensam insats för att öka säkerheten och hållbarheten.

Riktlinjerna finns att läsa här.

Publicerad: 2018-02-07