Långsiktigt arbete för att förebygga trakasserier inom sjöfarten fortsätter

Genom uppropet #lättaankar uppmärksammades ett stort antal trakasserier inom sjöfarten och under hösten 2017 fick Facebookgruppen, med samma namn som uppropet, ta del av över tusen vittnesmål från sjöfarare. Ett stort antal aktörer har nu visat sitt stöd för uppropet och 17 januari arrangerade Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen) ett toppmöte med målet att förebygga trakasserier inom sjöfarten. Deltagande organisationer under dagen var Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Chalmers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, SUI, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Skärgårdsredarna, Wista Sweden, Marina läroverket och initiativtagarna till uppropet #lättaankar.

Toppmötet inleddes med att uppropet #lättaankar visade en film med några av sjöfararnas berättelser, något som berörde deltagarna.

Ellen Landberg, ‎ledarskapsutvecklare inom jämställdhet och mångfald på Ledarna, föreläste och ledde en workshop för deltagarna under dagen.

– Enligt lag måste alla organisationer följa diskrimineringslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Sedan den 1 januari 2017 finns det dessutom nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Detta innebär bland annat att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. När något sker måste organisationer utreda händelsen skyndsamt och säkerställa att inga repressalier sker för den som anmäler, berättade Ellen Landberg för deltagarna.

Som nästa steg kommer sjöfarten att träffas för ett nytt möte den 19 mars, denna gång arrangerat av Wista Sweden. Fram till mötet i mars kommer deltagande organisationer att etablera en arbetsgrupp med målet att arbeta långsiktigt och kontinuerligt med dessa frågor.

– Trakasserier oavsett var, hur och mot vem kan aldrig accepteras i samhället och sjöfarten är förstås på intet sätt ett undantag i det avseendet. För oss är detta en viktig fråga och det är centralt för hela branschen att vi genomför ett grundligt och långsiktigt arbete inom dessa frågor. En tidsatt handlingsplan och konkreta åtgärder för att förebygga trakasserier är en viktig del i detta, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

 

Ellen Landbergs tips på vad enskilda organisationer kan göra för att förebygga trakasserier:

  • Ta fram handlingsplan tillsammans och i samverkan med dina medarbetare
  • Genomför utbildning och regelbundna möte om trakasserier
  • Genomför workshops där deltagarna får öva på att motverka och förebygga trakasserier samt sätta stopp för trakasserier
  • Förtydliga de egna riktlinjer och tydliggör för medarbetarna frågor som: ”Vad är trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling? Vem ska jag vända mig till, vad händer när jag berättar? Vad ska chefen göra?”. Säkerställa att inga repressalier sker för den som anmäler.
  • Byt erfarenheter och härma goda exempel
  • Genomför regelbundet medarbetarundersökningar som möjliggör att trakasserier fångas upp. Medarbetarundersökningarna bör innehålla flersvar och frisvar samt ge olika exempel på händelser. Ställ exempelvis frågor som: ”Har någon gjort någon av nedanstående mot din vilja det senaste halvåret?”.
  • Ta hjälp av verktyget Make Equal Analytics – ett verktyg som kan användas för att mäta hur det står till inom den egna organisationen vad gäller jämställdhet, trakasserier och inkludering.

Tips på länkar:

  • Checklista förebyggande arbete mot kränkande särbehandling vid skyddsrond Samlingssida om trakasserier och kränkande särbehandling www.suntarbetsliv.se
  • Diskrimineringslagstiftningen och aktiva åtgärder www.do.se
  • Pod om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, ”I spåren av metoowww.ledarna.se

Publicerad: 2018-01-18