ICS betonar vikten av koldioxidutsläppsminskning inför Världssjöfartens dag

Världssjöfartens dag firas under veckan i hela världen. Den internationella redarföreningens (ICS) ordförande Esben Poulsson meddelade i ett pressmeddelande att sjöfartsbranschen arbetar aktivt med minskade koldioxidutsläpp.

– Världen har stora förväntningar på att IMO levererar en ambitiös strategi för minskning av växthusgaser för den internationella sjöfartssektorn. Vi är övertygade om att den initiala IMO-strategin, som antas nästa år, kommer att matcha Paris-avtalets mål om klimatförändringarna – samtidigt som vi inser att en hållbar utveckling i världen är beroende av det fortsatta smidiga flödet av global handel, varav cirka 90 procent transporteras till sjöss, säger Esben Poulsson.

Ovan är en nyckelfråga för Esben Poulsson, ordförande för Internationel Chamber of Shipping (ICS), som talar inför IMO World Maritime Day, vars tema i år är Connecting Ships, Ports and People.

Poulsson betonar att ICS och dess nationella rederiorganisationer är engagerade i att hjälpa IMO att komma överens om mycket ambitiösa mål för minskning av koldioxid som IMO kan presentera 2018 vid konferensen för aktörerna av Parisavtalet.

– IMO är den enda organisationen som kan leverera ytterligare åtgärder för minskning av växthusgaser som kommer att få en meningsfull inverkan på utsläppen från hela den globala sjöfartssektorn. Det är viktigt att IMO fortsätter ansvar för frågan och bygger vidare på de framsteg som redan gjorts genom de tekniska föreskrifter som blev juridiskt bindande över hela världsflottan 2013 och var det allra första globala avtalet av sitt slag för en stor industrisektor, säger Esben Poulsson.

ICS (i samarbete med BIMCO, INTERCARGO och INTERTANKO) har nyligen lämnat ett detaljerat förslag till IMO om det möjliga innehållet i sin strategi för minskning av växthusgaser. Industrin föreslår att IMO-medlemsstater – samma stater som är parter i UNFCCC-Parisavtalet – bör komma överens om ett första mål att hålla den totala koldioxidutsläppen från den internationella sjöfartssektorn under 2008 års nivåer, men att IMO också bör sätta ett ambitiöst mål för vilken procentandel som sektorns totala koldioxidutsläpp bör minskas till 2050 jämfört med 2008. Målet bör också vara förenligt med utvecklingsländernas berättigade bekymmer om de potentiella effekterna på handel och ekonomisk utveckling.

– Den globala sjöfartssektorn har nu kommit fram till tydliga förslag om hur IMO kan hjälpa till att så snabbt som möjligt. Det är nu upp till regeringarna att presentera sina egna idéer, så att IMO kan leverera en ambitiös strategi som kan antas nästa år, säger Esben Poulsson.

Fakta

International Shipping Chamber (ICS) representerar världens nationella redareföreningar, vars medlemskap täcker över 80% av världens handelsflotta vid de olika mellanstatliga organ som påverkar sjöfarten, särskilt FN: s internationella sjöfartsorganisation.

Rederiets senaste förslag till en IMO:s arbetsgrupp (som kommer att fortsätta diskutera IMO: s växthusgasstrategi vid ett möte i oktober) finns på:

http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/IMO/comments-on-the-draft-structure-and-suggested-draft-text-for-possible-inclusion-in-the-initial-strategy.pdf?sfvrsn=6

Världssjöfartens dag firas officiellt torsdagen den 28 september. Ytterligare information finns på http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2017.aspx

FN: s konferens om Parisavtalet (COP 24) kommer att hållas i Polen. COP 23 kommer att hållas i Bonn i november 2017, där ICS kommer att representera den internationella sjöfarten (som representeras av dess nationella föreningar).

Publicerad: 2017-09-27