Infrastrukturministern: ”Inte främmande för justeringar i tonnageskattesystemet”

I en artikel i Sjömannen uttalar sig infrastrukturministern, Tomas Eneroth, om bland annat tonnageskatten där han menar att ”skulle det visa sig att systemet inte fungerar är jag inte främmande för att överväga justeringar”.

Sjömannen skriver också i sin artikel att Blå Tillväxt parter fick beröm av infrastrukturministern för sitt arbete. Till Sjömannen sa Tomas Eneroth att han var ”mycket imponerad av Blå tillväxt” och att ”de uppvisade en tillit till varandra, utan att blanda ihop rollerna”.

– Att tonnageskattesystemet introducerats är väldigt bra och ännu bättre är att Tomas Eneroth öppnar upp för justeringar. I det svenska systemet binder man sig för att vara med i 10 år, så är det också i många andra länders system. Det innebär förstås att flera rederier faktiskt inte kan gå in idag – man ska därför inte överdramatisera att anstormningen inte är så stor. Att ministern öppnar för en justering visar att han förstått detta och nuvarande system passar viss typ av sjöfart, men inte all. Vill man se större effekt av systemet är det viktigt att justeringar genomförs så snart som möjligt. Med smärre justeringar kan till exempel vår stora kustnära tankflotta och mindre fartyg nyttja systemet – öppnar man upp för dessa garanterar jag att fler rederier ansöker om att gå in i systemet. Dessutom ökar då sannolikheten betydligt för att rederierna kan flagga svenskt igen, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

 

Publicerad: 2017-10-03