EU:s budget för ett sammanlänkat Europa föreslås öka

30 europeiska branschorganisationer har tidigare under hösten 2017 krävt stärkt ekonomiskt stöd till CEF-fonden för att färdigställa TEN-T, EU:s transportkorridorer. I en utvärdering av EU-parlamentets fleråriga finansiella ramverk har nu transportkommittén föreslagit att ge stort stöd till TEN-T:s transportkorridorer. I förslaget menar man att finansiella instrument inte kan ersätta bidrag, då bara bidrag kan maximera resultatet från de olika projekten. Finansiella instrument kan däremot vara en katalysator och stödja projektimplementering.

Publicerad: 2017-10-09