30 branschorganisationer kräver ökad satsning på europeiska transportkorridorer

30 europeiska branschorganisation inom transport, som företräder operatörer, lokala myndigheter, användare och leverantörer av utrustning inom marinteknik, inre vattenvägar, järnväg, väg, cykling, luftfart och intermodala sektorer, kräver stärkt ekonomiskt stöd för att färdigställa TEN-T, EU:s transportkorridorer. Den europeiska redarföreningen, ECSA, uppger i ett pressmeddelande att 750 miljarder krävs för att de transeuropeiska transportkorridorerna ska bli klara.

ECSA menar att färdigställandet är viktigt för att möjliggöra säkra, effektiva och miljövänliga transporter för europeiska medborgare. ECSA menar också att investeringarna i TEN-T kommer att generera 10 miljoner nya jobb före 2030.

En viktig del i detta arbete är bidrag från Connecting Europe Facility (CEF) och för att uppnå önskat resultat krävs en ökning av CEF-budgeten.

Läs mer här.

Publicerad: 2017-09-22