Debattartikel i GP: Transportstyrelsen måste resa sig efter IT-skandalen

Svensk Sjöfarts vice VD och chef för näringspolitik, Pia Berglund, skriver idag i GP angående Transportstyrelsen och IT-skandalen. Debattartikeln är publicerad här.

De senaste veckorna har vi alla nåtts av den allvarliga kritiken mot Transportstyrelsens IT-upphandling. Svenska rederier är i högsta grad beroende av att Transportstyrelsen fungerar väl i sitt arbete då det tydligt påverkar rederiernas konkurrenskraft. Det kan vara lätt att tro efter de senaste veckornas debatt att myndigheten bara sysslar med registerhållning men utöver det har myndigheten ansvar för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom hela transportområdet.

När myndigheten bildades 2009 var det genom en sammanslagning av sex olika myndigheter. Den nya jättemyndighet som i huvuddrag är avgiftsfinansierad omsätter i dag 2,6 miljarder kronor. Fokus låg inledningsvis allt för mycket på att effektivisera myndigheten utan att för den skull sänka avgifterna för företag och enskilda vilket dock ändrats på senare år.

Våra medlemsrederier har de senaste tre åren etablerat ett mycket gott samarbete med Transportstyrelsen för att ytterligare öka möjligheten för svenska rederier att kunna verka under svensk flagg. Vi har nu ett gott samarbete både vad gäller att ta fram nya regler som välkomnar ny teknik både vad gäller säkerhet och miljönytta samt inom området tillsyns. Vi är nu oroliga för att den så kallade ”skandalen” på Transportstyrelsen kommer att flytta fokus för mycket till rena IT-frågor. Vi utgår från att alla inblandade reder ut den allvarliga händelse som skett på registersidan. En myndighet som kontrollera säkerhetskultur hos våra företag bör här uppvisa ett gott föredöme även i sin egen organisation.

Vår direkta vädjan är nu att politiker och tjänstemän i den oreda som nu råder inte tappar fokus på myndighetens huvuduppdrag; ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Svenska rederier leder i dag utvecklingen inom både säkerhet och miljö och vi förutsätter att det goda samarbete som råder fortsatt prioriteras av den nya infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) och Transportstyrelsens nya generaldirektör.

Publicerat:2017-08-15, 08:57:46