Sjöfartens betydelse för samhället lyftes i Almedalen

Riksdagspolitiker, ministrar, branschen, forskare och allmänheten samlades på Maritim Mötesplats 3-6 juli för att diskutera konkurrenskraftiga maritima näringar. Under årets Almedalsvecka diskuterades bland annat frågor om sjöfartens betydelse för svensk export, persontrafik och klimatutmaningen. Att svensk sjöfart är viktig för Sverige belyste både arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och infrastrukturministern Anna Johansson.  Svensk Sjöfart arrangerade två egna seminarier om Eco-bonus och trafiksäkerhet, och var medarrangör till Maritim Mötesplats och dess fyra lunchseminarier. Se alla lunchseminarier igen här.

 

För att lösa klimatutmaningen krävs det att godstransporter överförs från väg till sjöfart. Ett förslag för att främja en sådan utveckling är Eco-bonussystemet och Svensk Sjöfart arrangerade ett seminarium på temat. Se hela seminariet här.

Seminariet ”Trafiksäkerhet – sjöfartens sociala trumfkort” lyfte att sjöfarten redan nått nollvisionen som andra trafikslag kämpar för att uppnå. Se hela seminariet här.

Christina Palmén, sakkunnig inom miljö och säkerhet på Svensk Sjöfart, diskuterade hur sjöfarten ser på framtidens bränslen och huruvida biogas är ett alternativt bränsle för sjöfarten i framtiden på ett seminarium arrangerat av Energigas Sverige.

Christina Palmén, sakkunnig inom miljö och säkerhet på Svensk Sjöfart, diskuterade hur sjöfarten ser på framtidens bränslen och huruvida biogas är ett alternativt bränsle för sjöfarten i framtiden på ett seminarium arrangerat av Energigas Sverige.

Tre ministrar besökte Maritim Mötesplats, arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, infrastrukturministern Anna Johansson och utbildningsminister Anna Ekström.

Tre ministrar besökte Maritim Mötesplats, arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, infrastrukturministern Anna Johansson och utbildningsminister Anna Ekström.

Hamnkonflikten genererade stort intresse och under seminariet på temat lyftes betydelsen för sjöfarten för svenska små- och medelstora företag. - Utan fungerande transporter fungerar inte våra medlemmars verksamhet och konflikten påverkar medlemmarnas lönsamhet, sa Patrik Nilsson från branschorganisationen Företagarna under seminariet.

Hamnkonflikten genererade stort intresse och under seminariet på temat lyftes betydelsen för sjöfarten för svenska små- och medelstora företag.
– Utan fungerande transporter fungerar inte våra medlemmars verksamhet och konflikten påverkar medlemmarnas lönsamhet, sa Patrik Nilsson från branschorganisationen Företagarna under seminariet.

 

Flera möten ägde rum med riksdagspolitiker och ungdomsförbund i Gotlandsbolagets garage.

Flera möten ägde rum med riksdagspolitiker och ungdomsförbund i Gotlandsbolagets garage.

LNG-fartyget Tern-Ocean var på plats och lockade många besökare, bland annat Katarina Norén, ny generaldirektör på Sjöfartsverket

LNG-fartyget Tern-Ocean var på plats och lockade många besökare, bland annat Katarina Norén, ny generaldirektör på Sjöfartsverket.

 

Olika finansiella instrument/lösningar för att kunna stimulera gröna investeringar inom sjöfarten diskuterades på ett seminarium som arrangerades av Zero Vision Tool och modererades av Dick Höglund på Terntank.

Olika finansiella instrument/lösningar för att kunna stimulera gröna investeringar inom sjöfarten diskuterades på ett seminarium som arrangerades av Zero Vision Tool och modererades av Dick Höglund på Terntank.