Tomas Eneroth ny infrastrukturminister

Tomas Eneroth har utsetts till ny infrastrukturminister.

Svensk Sjöfarts framtid står inför ett vägskäl bland annat efter många år av minskad attraktivitet för den svenska flaggan. Arbetsmarknadens parter inom samarbetet Blå Tillväxt har tillsammans med riksdag och regeringen, gjort ett antal åtgärder för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Detta har varit lyckosamt men för god hållbarhetseffekt måste vissa andra pusselbitar läggas till. Sjöfartens roll för att säkerställa hållbara transporter, ge goda förutsättnignar för export och import och för avlastning av landinfrastrukturen är oomtvistad och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att utveckla denna roll.

Vi välkomnar Tomas Eneroth till posten som infrastrukturminister och utgår från att han tillsammans med sitt team lägger maskin i full fart framåt. Tempot i arbetet är avgörande i detta skede.