Svensk sjöfart i Dagens industri om nya fartygsbeställningar

Svensk Sjöfarts vice VD Pia Berglund har intervjuats av Dagens industri om kommande fartygsbeställningar. Svenska rederier har för närvarande ett 50-tal nya fartyg i beställning till ett sammanlagt värde av cirka 25 miljarder kronor.

– Det är mycket glädjande för svensk sjöfart och tyder på att rederierna har lyckats hantera nedgången och att det finns viss optimism och framtidstro, säger Pia Berglund, vice vd för Svensk Sjöfart till tidningen.

Dagens industri skriver även i sin artikel om utflaggning som skett.

– För många svenska rederier, speciellt för de som verkar internationellt, har det varit extremt tufft. Men den generella bilden är att i flera segment så har läget stabiliserats, säger Pia Berglund till Dagens industri.

– En viktig fråga är sjöfartsstödet (nettomodellen) som har reducerats med 1 procent. Det är viktigt för sjöfarten och betydelsefullt för enskilda rederier att systemet är förutsägbart och stabilt. När sjöfartsstödet minskar, minskar också rederiernas förtroende för att det svenska systemet önskar skapa goda konkurrensvillkor för rederierna. Med stabilitet kan företagen vara trygga i vad en satsning på svensk sjöfart innebär och det är därför viktigt att sjöfartsstödet inte reduceras, säger Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart.

Läs artikeln här.

Publicerat: 2017-08-17, 11:56:03