Alla nyheter

 • 24 november 2023

  Svensk Sjöfart välkomnar förslag för en mer flexibel utbildningsväg för fartygsbefäl

  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslog tidigare under hösten en förordningsändring i syfte att möjliggöra en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl...

  Läs mer

  23 november 2023

  Blå Tillväxt talade om vikten av svensk sjöfart under riksdagsseminarium

  Ca 90 procent av Sveriges export- och importvaror transporteras sjövägen. Det finns alldeles för få svenskflaggade fartyg, antalet är...

  Läs mer

  20 november 2023

  Forskning, innovation och utbildning under Svensk Sjöfarts höstmötesdag

  Under Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium var temat forskning, innovation och utbildning och dagen inleddes med ett politiskt block där både...

  Läs mer

  20 november 2023

  Riksdagsledamot vill se stärkt konkurrenskraft för svenska fartyg

  ”Vad avser ministern att göra för att säkerställa att sjöinkomst också kan användas för internationellt konkurrensutsatta fartyg som går...

  Läs mer

  15 november 2023

  Missa inte livesändningen av Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium 2023!

  Imorgon är det dags för Svensk Sjöfarts öppna höstmötsseminarium med tema ”forskning och innovation för svensk konkurrenskraft”. Har du...

  Läs mer

  10 november 2023

  Utbildningsminister Mats Persson deltar på Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium

  Den 16 november kl.13.30-16.30 arrangeras Svensk Sjöfarts höstmötesdag och öppna höstmötesseminarium i Stockholm. Seminariet har tema forskning, innovation och...

  Läs mer

  9 november 2023

  Projekt har utrett digitaliseringens påverkan ombord på fartyg

  Sedan våren 2022 har Svensk Sjöfart drivit projektet ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö” i samarbete med Chalmers...

  Läs mer

  31 oktober 2023

  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslår flexibel väg till att bli fartygsbefäl klass VII

  Svensk Sjöfart välkomnar förslaget om en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII från landsbygds-och infrastrukturdepartementet. I...

  Läs mer