Vad hände under Svensk Sjöfarts årsmöte?

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation som startades 1906 och representerar ett 60-tal rederier som tillsammans transporterar både varor och passagerare till och från Sverige och runt om i världen. Under Svensk Sjöfarts årsmöte den 25 april valdes en ny styrelse och Christina Bromander, Stena Line AB och Marcus Risberg, Destination Gotland AB, valdes in som nya ledamöter. Samtidigt lämnar Håkan Johansson, Rederi AB Gotland och Kadri Land, Tallink Silja AB sina uppdrag i styrelsen. Styrelseordförande Claes Berglund, Stena AB, valdes om som ordförande för föreningen. Här hittar du samtliga ledamöter i Svensk Sjöfarts styrelse.

Under mötet togs även beslut om ändring av föreningens stadgar. Utöver en modernisering och vissa förtydligande av stadgarna innebär de nya ändringarna bl.a ett ändrat antal styrelseledamöter, att styrelseledamöterna utses för en period om två år och att föreningens ordförande numera väljs direkt av föreningsmötet såväl som riktlinjer kring hur valberedningen ska bedriva sitt arbete. De nya stadgarna hittar du här.

På eftermiddagen arrangerades ett öppet årsmötesseminarium med tema ”Framtidens sjöfart – med innovation, konkurrenskraft och säkerhet i försörjningskedjor” där bland annat Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) talade och pris till Årets Rederi delades ut. Om du missade att ta del av seminariet på plats kan du nu se det i efterhand på Svensk Sjöfarts TV.

Publicerad: 2024-05-17