De är vinnarna av ”Årets Rederi” 2024

Furetank Rederi AB har mottagit utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året med syfte att hylla innovativa och hållbara bidrag till den svenska handelsflottan. Mark Levengood, TV- och radioprofil samt författare, delade ut priset och hyllade Furetank som en värdig mottagare.

Förutom Mark Levengood, bestod årets jury av Jenni Ranhagen, vd Näringslivets transportråd, Claes Berglund, ordförande Svensk Sjöfart, och Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Juryns motivering lyder: ”Furetank tillhör klustret av ledande svenska rederier inom kusttanksegmentet. Rederiet har dessutom genomfört investeringar i en lång serie av nya toppmoderna fartyg med högsta miljöprestanda. Fartygsdesignen har exporterats genom nya internationella samarbeten i Kanada. Rederiet bidrar aktivt inom det maritima klustret och i arbetet med att marknadsföra sjöfarten och yrken inom sjöfarten. Furetank har dessutom bidragit till att sätta svenska rederier på kartan internationellt, inte minst genom Fure Vingas besök i London i samband med IMO:s miljökommittémöte (juni 2022). Furetank har sammantaget bidragit till att synliggöra den svenska sjöfarten och sjöfartsnäringen och ligger dessutom i den absoluta framkanten när det gäller miljö och klimat. Detta samtidigt som rederiet med många fartyg under svensk flagg bidrar både till svensk beredskap och säkerhet såväl som till kompetensförsörjningen nationellt.”

Priset mottogs av Jonatan Höglund, deputy CEO, Furetank och Viktoria Höglund, vessel operator, Furetank.

– Tack! Det känns fantastiskt att få det här erkännandet när man vet allt arbete som alla vi i bolaget och alla runt omkring lägger i det här, jätte jätte kul, säger Jonatan Höglund.

– Jag kan inte annat än att hålla med Jonatan, och för oss som fjärde generation är det här en sporre att fortsätta det långsiktiga arbete som har påbörjats, säger Viktoria Höglund.

Mark Levengood summerade dagen som en dag med optimistisk framtidssyn och ställde frågan till Victoria och Jonathan om de har en framtidstro på svensk sjöfart?

– Ja, absolut! Med allt det som händer, vi ser politiken och branschen, det som händer är så positivt. Det är kul att vara ung i branschen, och jag vet att jag inte är ensam om att känna så, säger Viktoria Höglund.

Förutom pris till Årets rederi delades även ett hedersomnämnande ut till rederiet AtoB@C Shipping, för deras stora satsningar på hållbarhetsområdet genom nyinvesteringar i befintliga fartyg.

”Ett särskilt hedersomnämnande lämnas till AtoB@C. Rederiet har genom de nyinvesteringar i fartyg med hybriddrift konkret bidragit till en viktig förnyelse av torrlastsegmentet. En viktig utveckling för att möta kommande klimatkrav men också för att förnya det tonnage som till stor del opererar lokalt precis i vårt närområde.”

– Tack snälla juryn och alla ni som har hjälpt oss till att få detta fina hedersomnämnande. Fantastiskt roligt och redarhjärtat blir alldeles varmt, säger Frida Rowland, Business Unit Director, Atob@C.

– Det har även i år varit flera bra nomineringar, vilket är ett bevis på den kvalitétssjöfart den svenska handelsflottan bedriver och den innovationsrikedom som finns inom det svenska sjöfartsklustret. Tillslut blev det självklart att tilldela Furetank priset ”Årets Rederi 2024” för deras bidrag till att synliggöra den svenska sjöfarten och sjöfartsnäringen. Rederiet ligger dessutom i den absoluta framkanten när det gäller miljö och klimat, säger Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart.

Bakgrund

Priset ”Årets rederi” instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart år 2023 och tilldelas rederier som gjort något av särskild betydelse för den svenska handelsflottan och bidragit till att den svenska sjöfarten närmat sig visionen om en framgångsrik svensk sjöfart för en hållbar värld.

Publicerad: 2024-04-25