”Mitt mål är att bli en av framtidens kvinnliga sjökaptener”

Den 18 maj firas IMO:s internationella dag för kvinnor inom sjöfarten världen över. För att fira dagen har Svensk Sjöfart intervjuat Ida Gabrielsson, matros på R/V Svea, om hur en typisk arbetsdag ser ut, varför hon valde sjöfarten och vad som som är det bästa med ett jobb inom sjöfart. 

Vad gör du i din roll: hur ser en typisk dag ut?

Min dag som matros ombord på R/V Svea startar klockan fyra på morgonen på bryggan som utkik, rorgängare eller på däck vid operationer. Under morgonen går jag brandronder och maskinronder. Vid soluppgång sätter jag vanligtvis i gång med underhållsprojekt. Efter frukost har jag frivakt till klockan 16. Under frivakterna brukar jag gymma, basta, studera och vara på bryggan. Efter tre-kaffet förbereder jag mig för min vakt mellan klockan 16 och 22. Under kvällsvakten är jag behjälplig på däck vid operationer, jobbar med underhållsprojekt och är utkik eller rorgängare vid behov.

Hur länge har du arbetat inom sjöfart?

Min karriär startade för sex år sedan i norra Grundsund för LL25MiTina med fiske och skaldjursförsäljning. När jag fyllde 15 år ville jag att fler skulle lära sig att segla, så jag startade upp en seglarskola i Lysekil tillsammans med en annan tjej. Under åren har vi utbildat runt 700 seglare, vilket är fantastiskt kul. Under högstadiet praktiserade jag ombord på bogserbåt och på lotsstationen i Brofjorden och då bestämde jag mig för att jag skulle bli sjökapten. Nu studerar jag på Chalmers till sjökapten och vid sidan av studierna jobbar jag som matros ombord på bogserbåtar, forskningsfartyg, mudderverk, passagerarbåtar och som Port Officer i energihamnen. Mitt mål är att bli en av framtidens kvinnliga sjökaptener.

Varför valde du sjöfarten?

Havet har alltid fascinerad mig och jag har seglat hela livet. Att jobba till sjöss är därför det perfekta jobbet för mig, eftersom det ger mig möjlighet att kombinera min passion för havet med min karriär. Sjöfarten lockade mig genom sin unika balans mellan arbete och fritid. När man är ombord är man helt fokuserad på arbete, sen är man helt ledig lika lång period som man har arbetat.

Vad är det bästa med att arbeta inom sjöfart?

Det bästa med sjöfarten är den varierande arbetsmiljön och den starka gemenskapen i besättningen, som skapar en känsla av samhörighet och tillhörighet. Dessutom uppskattar man tiden hemma mer efter att ha tillbringat tid till sjöss. Variationen av arbetsuppgifter och lång sammanhängande ledighet var något som lockade mig till sjöfarten.

Hur är det att arbeta i en traditionellt mansdominerad bransch?

Det är både utmanande och lärorikt. Kvinnor är fortfarande en minoritet i sjöfarten, vilket gör att vi ofta blir ihågkomna.

  • Fördelarna är att man har möjlighet att bryta normen och visa att vi kan utföra samma arbete som männen, vilket även stärker självförtroendet i många fall. Ombord på fartygen är det många som uttrycker att det blir mer hygieniskt och trevligare stämning när det är en kvinna i ombord. Jag tror och hoppas att fler kvinnor i sjöfarten bridrar till en trevligare och mer inkluderande arbetsmiljö för alla.
  • Nackdelarna med att vara kvinna i en traditionellt mansdominerad bransch är att det kan vara en utmaning utifrån flera olika anledningar. För det första finns det många fördomar och stereotyper om kvinnors förmåga och lämplighet för vissa arbetsuppgifter. Vi kan möta tvivel på kompetens och behöva kämpa lite extra för att bevisa att vi kan mer än vad personer tror. Diskriminering är en annan utmaning som vi kan möta. Trots dessa utmaningar så överväger fördelarna. Mitt mål är att kämpa mot fördomar, diskriminering och inspirera framtida generationer till en karriär till sjöss.

Var ser du dig själv om 5–10 år?

År 2026 är jag utbildad sjökapten. I nuläget är min plan att segla som styrman på tankfartyg eller i offshoren när jag tar examen. Målsättningen är att få ut sjökaptensbrevet innan jag är 30 år.

Publicerad: 2024-05-16

Foto: Ida Gabrielsson


Fakta om ”International day for Women in Maritime”

IMO:s internationella dag för kvinnor i sjöfarten uppmärksammas den 18 maj varje år. Dagen firar kvinnor i branschen och är avsedd att främja rekrytering, bibehålla och varaktig sysselsättning av kvinnor inom den maritima sektorn, höja profilen för kvinnor inom sjöfarten, stärka IMO:s engagemang för FN:s mål 5 för hållbar utveckling (jämställdhet) och stödja arbetet för att komma till rätta med den nuvarande obalansen mellan könen inom sjöfarten. Läs mer om dagen här.