Alla nyheter

 • 8 september 2021

  Svensk Sjöfart positiv till ökade satsningar på grön omställning

  Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man föreslår ökade stöd samt att större belopp ska kunna garanteras av staten...

  Läs mer

  8 september 2021

  Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev

  En ny rapport har identifierat stämpelskatten som ett stort hinder för att få fler svenskflaggade fartyg. Rapporten och ett...

  Läs mer

  6 september 2021

  Beslut från regeringen: ökade medel till Sjöfartsverket och breddad ekobonus

  Miljö- och klimatminister Per Bolund samt infrastrukturminister Tomas Eneroth informerade på regeringens pressträff idag att om att Sjöfartsverket får...

  Läs mer

  6 september 2021

  Internationella redareföreningen föreslår global koldioxidavgift

  ”Inför en global koldioxidavgift för fartyg över 5000 GT och tillsätt en klimatfond som bidrar till sjöfartens omställning”. Detta...

  Läs mer

  30 augusti 2021

  Invigning av Hansa Destinations – avlastar svenska vägar med 70 000 lastbilar

  Hansa Destinations är ett helt nytt rederi som ägs av Svensk Sjöfarts medlem Rederi AB Gotland som kommer att...

  Läs mer

  30 augusti 2021

  Vad vill infrastrukturministern göra för att öka inlandssjötrafiken?

  En ökad överflyttning av transporter från gods till järnväg och sjöfart har sedan länge varit ett politiskt mål, trots...

  Läs mer

  26 augusti 2021

  Svensk Sjöfart står bakom deklaration gällande piratfrågan

  Frågan om pirater är ett problem bland annat i Guineabukten. Som ett svar på det växande problemet har en...

  Läs mer

  26 augusti 2021

  Ny rapport: ”Förändring av sjöfartens stämpelskatt ger fler svenskflaggade fartyg”

  En ny rapport visar att en förändring av stämpelskatten kan öka antalet svenskflaggade fartyg och därmed bidra till att...

  Läs mer