Hur stort är transportsektorns elbehov?

Frågan ”Hur stort är transportsektorns elbehov?” diskuterades idag på ett seminarium i samband med lanseringen av en Transportsektoranalys utförd av Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv. För sjöfarten är det särskilt noterbart att baserat på den estimerade volymen elektrobränslen som kommer att behövas inom sjöfarten år 2045, både för inrikes och utrikestransporter, uppskattas elbehovet uppgå till ca 69 TWh, vilket motsvarar cirka hälften av Sveriges årliga elkonsumtion idag.

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart var inbjuden att delta i en paneldebatt tillsammans med företrädare från Volvo Cars, Energiföretagen och Transportföretagen modererat av Nils Paul från Svenskt Näringsliv för att kommentera rapporten. Under samtalet framförde Fredrik Larsson bland annat nödvändigheten av fortsatt fokus på energieffektivisering och behovet av ytterligare alternativa fossilfria energiformer som biobränsle och direktverkande el. Även behovet av att samordna energiomställningen lyftes fram som en prioriterad åtgärd som politiken behöver adressera.

Rapporten finns att ladda ner här. 

Sändningen går att se i efterhand här. 

Publicerad: 2024-04-18