Alla nyheter

 • 16 februari 2022

  Forskningsprojekt ger ökad kunskap om landström för fartyg

  Kaj-El är namnet på ett forskningsprojekt som letts av SSPA och där Svensk Sjöfart varit en aktiv part och...

  Läs mer

  7 februari 2022

  Svensk Sjöfart publicerar arbetsmiljökalender

  Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp och referensgrupp med ombordanställda har tagit fram en kalender med inspiration för ökad trivsel och en...

  Läs mer

  7 februari 2022

  Swedish Shipowners´ Association publish calendar for better working environment

  The Swedish Shipowners´ Association Equal treatment group and reference group with onboard employees have produced a calendar with inspiration...

  Läs mer

  28 januari 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

  Våren 2020 beslutade riksdagen att genomföra en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering. Nu har regeringen gett Statskontoret i...

  Läs mer

  27 januari 2022

  Svensk Sjöfart i Altinget debatt: ”Miljömålsberedningen riskerar att missa målet”

  Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, skriver tillsammans med Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen,...

  Läs mer

  26 januari 2022

  Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev

  I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om sjöfartens brev till finansministern, att Svensk Sjöfart och flera andra...

  Läs mer

  25 januari 2022

  Ny position om smarta fartyg – människan fortsatt i centrum

  Svensk Sjöfart har uppdaterat föreningens position om smarta fartyg. Positionen tar avstamp i rederiers behov för att öka effektiviteten,...

  Läs mer

  21 januari 2022

  Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

  Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en...

  Läs mer