Prata sjöfart med oss i Almedalen!

Svensk Sjöfart kommer vara på plats i Almedalen 2024! Under årets Almedalsvecka samlas riksdagspolitiker, ministrar, branschfolk och forskare på Maritim Mötesplats i Visby för att diskutera sjöfart. Vi ses väl där?

Sjöfarten står inför flera utmaningar. Vad vill politikerna och myndigheterna göra för att säkra sjöfartens framtid? Hur ska våra myndigheter organiseras och hur vill politiken säkra finansieringen för att skapa en hållbar näring? Behovet av svenskflaggade fartyg har aldrig varit så stort, samtidigt har vi aldrig haft så få. Den svenska sjöfarten är nödvändig för att trygga försörjning och beredskap i såväl fred, kris och krig. Hur skapar vi förutsättningar för konkurrenskraftiga rederier och fler svenskflaggade fartyg? Transportberoendet i samhället är stort och förväntas öka. Därför är det avgörande att fokusera på transporteffektivitet och omställning inom transportsektorn för att möta framtidens behov. Om detta och mycket mer kommer Svensk Sjöfart att prata om under Almedalsveckan.

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Sveriges Hamnar samt Lighthouse. Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom; miljö och hållbarhet, grön omställning, samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, totalförsvarsperspektiv och säkerhet.

Läs mer om alla våra seminarier här.

Publicerad:  2024-06-07