Svensk Sjöfart i Almedalen 2024

Datum Almedalsveckan: 25-28 juni

Datum Maritim Mötesplats: 25-27 juni

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Svensk Sjöfart kommer vara på plats i Almedalen 2024! Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar samt Lighthouse. Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom; miljö och hållbarhet, grön omställning, samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, totalförsvarsperspektiv och säkerhet.

Mer information kommer.